Spacer

Breadcrumbs

Digitalni terometar za hranu


Šifra proizvoda: BTDIGITHERM


Digitalni pretprogramirani termometar za kuhanje omogućuje trenutačno i precizno očitavanje temperature hrane. Programiranje omogućuje nadzor temperature prema vašim željama, u skladu s tablicom u nastavku.

 
 

Hrana Okus ºF ºC
govedina jače pečeno 170 77
  srednje 160 71
  srednje slabo 145 63
  slabo 140 60
teletina jače pečeno 170 77
  srednje 160 71
janjetina jače pečeno 170 77
  srednje 160 71
  srednje slabo 145 63
svinjetina jače pečeno 170 77
  srednje 160 71
piletina jače pečeno 180 82
puretina jače pečeno 180 82
hamburger   160 71
riba   137 58